MS Insignia

 


Корабът е в процес на реформиране, който ще го превърне в един от най-модерните кораби на Oceania Cruises. Абсолютно всичко на борда на кораба ще бъде подновено, ще се промени и цветовата схема.

Корабът се очаква да е готов през Декември 2018