Odoo image and text block

Македония - Охридско езеро

  Охридското езеро е най –дълбокото езеро на балканския полуостров и седмото по дълбочина в Европа. Намира се на границата между Албания и Македония, като 2/3 са в Македония и 1/3 от територията му е в Албания. Езерото е под опеката на ЮНЕСКО от 1979 година насам. Езерото се е формирало преди приблизително 4млн. години вследствие на тектонски размествания. Езерото е и сред един от големите и важни биологични резервати в Европа. Част от видовете са уникални и се срещат единствено там, като най – значими са два вида пъстърва – летница и белвица. По-големи градове, на брега на езерото са Охрид и Струга в Македония и Поградец в Албания. 

Информация за хотели може да намерите .... ТУК