Програми

ПРОЕКТ № BG16RFOP002-2.092-0005-C01

Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19


Резултати от изпълнения проект: 

С отпуснатата безвъзмездна финансова помощ беше осигурен оперативен капитал на Европатур Премиум с цел преодоляване на недостига на средства за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Финансовата подкрепа допринесе и за стабилизиране на ликвидността ни.